Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

  • €3.80
    Digital - Dutch
    Buy
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Augustus / september 2018

OKV is een kunst- en erfgoedtijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. De bedoeling is een ruim publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

 

Inhoudstafel augustus / september 2018

Thomas Lerooy. Het wondere gewicht van het leven

Nieuw Yper museum in de Lakenhallen. Museum met een lach

Mariacyclus van Theodoor van Loon. Orgelpunt.

Gaspar de Crayer. In de schaduw van Rubens en Van Dyck

Exit Klimt, exit Austria?

Diasporalia

Webstek. Exto.nl

Tentoonstellingen kort

Thema - Adrian Brouwer. Meester van emoties

Publisher Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Number of pages 75
  • €3.80
    Digital - Dutch
    Buy