Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

  • €3.80
    Digital - Dutch
    Buy
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Oktober / november 2018

OKV is een kunst- en erfgoedtijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. De bedoeling is een ruim publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

Inhoudstafel oktober / november 2018
Erlend Van Landeghem. Van experiment naar expressie
Van Loon, Begijnhofkerk Brussel
Theodoor van Loon, BOZAR
Misdaadexpo, STAM
Arenbergs, M-Leuven
Bruegel in Wenen
OKV in 2019
Tentoonstellingen kort
Antwerpen Klavecimbelstad
Webstek. Het virtuele Kremer Museum
Thema - Léon Stynen, Architect

Publisher Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Number of pages 83
  • €3.80
    Digital - Dutch
    Buy