Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

  • €3.80
    Digital - Dutch
    Buy
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
December 2018 / januari 2019

OKV is een kunst- en erfgoedtijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. De bedoeling is een ruim publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

Inhoudstafel december 2018 / januari 2019
Isabel Devos
Nieuw Stadsmuseum Lier 
Genius loci. Vigor Boucquet, Nieuwpoort
Limburg tussen staf en troon. Duizend jaar graafschap Loon.
Miniaturenreeks over Sarvavid Vairocana uit de MAS-collectie
Tentoonstellingen kort
De oorlogsmonumenten van Geo Verbanck
Webstek. www.bruegel2018.at, www.insidebruegel.net
Thema. De grote oorlog herdacht

Publisher Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Number of pages 74
  • €3.80
    Digital - Dutch
    Buy