Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Februari / maart 2018
OKV is een kunst- en erfgoedtijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. De bedoeling is een ruim publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

Inhoudstafel februari / maart 2018
Joke Raes Kunst en Avontuur
Goede Buren. De Opening van het Snijders&Rockoxhuis
De Ware Jozef
In Alle Eenvoud, Fernand Léger
Zingende Torens
Erfgoeddag
Webstek
Tentoonstellingen kort
Thema – Haute Lecture by Colard Mansion
Not yet digital

Notify me when this book becomes digitally available: