Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

  • $3.80
    Digital - Dutch
    Buy
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
April / mei 2019

OKV is een kunst- en erfgoedtijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. De bedoeling is een ruim publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

 

Inhoudstafel april / mei 2019:

Kunstenaar: Conrad Willems

Vlaamse meester in situ: Kostbare puzzel van gotisch glas

Tentoonstelling: Prenten in de tijd van Bruegel, Bozar

Kunstwerk: Wrijfprenten van Ronald Van Belle

Museum: Museum van het Belgisch Trekpaard Vollezele

Tentoonstellingen kort

Boeken

Webstek

Thema: De wereld van Bruegel in Bokrijk

Publisher Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Number of pages 75
  • $3.80
    Digital - Dutch
    Buy