OKV Het Snijders & Rockoxhuis

  • $3.80
    Digital - Dutch
    Buy
OKV Het Snijders & Rockoxhuis
Een Verrassend Museum in hartje Antwerpen

Antwerpen pakt in 2018 uit met een heus Barokjaar. Barok is haar merk, haar handelsmerk en haar kenmerk. Barok is overal in de stad aanwezig, in de architectuur, in de beeldende kunsten, in de literatuur en in de muziek.  De architectuur blinkt uit door de schitterende Sint-Carolus Borromeuskerk, doch de vele historische huizen die de stad rijk is, ademen een renaissancesfeer uit, aan de buitenkant althans. Binnen leeft de barok en haar voormalige bewoners dragen de nieuwe huisstijl van de stad uit met beeldende kunsten, literatuur en muziek.

Vanuit zijn verbondenheid met Antwerpen, voegt KBC aan de reeks imposante huismusea in de stad, het Snijdershuis toe. Frans Snijders, stilleven- en dierenschilder, is een icoon van de barok in al zijn aspecten. Zijn stillevens zijn geen statische voorstellingen maar getuigen van een subtiele natuurlijkheid. Zijn markttaferelen bruisen van activiteit. Zijn jachtscènes zijn een schouwspel van spanning en adrenaline. Zijn vogelconcerten brengen leven in de brouwerij.

Het Snijdershuis is met het Rockoxhuis opnieuw gerestaureerd, samen vormen ze het nieuwe museum Snijders&Rockoxhuis. De gevels schitteren en binnenin ontvouwt zich het leven van twee patriciërs, de burgemeester en de meester van het dierstuk. Het sociale, het politieke, het economische en het culturele leven in de eerste helft van de 17de eeuw wordt aanschouwelijk gemaakt door de bril van deze twee boegbeelden.

Om het museum deze vernieuwde invulling te kunnen geven en om verhalen te vertellen, stallen we naast onze eigen rijke verzameling langdurige bruiklenen uit. KBC en het Snijders&Rockoxhuis danken alle bruikleengevers in het bijzonder prestigieuze internationale musea, zoals het Prado in Madrid en het Museumlandschaft Hessen in Kassel evenals de talrijke particuliere bruikleengevers die anoniem wensen te blijven. In het bijzonder ook dank aan hun partners in dit project, het Vleeshuis|Klank van de stad, the Phoebus Foundation, het KMSKA, het KMSKB, het museum M en het Loterijmuseum.

Wij wensen iedereen een mooie ontdekkingstocht in het Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen.

Publisher Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Number of pages
  • $3.80
    Digital - Dutch
    Buy