Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

  • $3.80
    Digital - Dutch
    Buy
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Juni / juli 2018

OKV is een kunst- en erfgoedtijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt. De bedoeling is een ruim publiek te informeren over museumcollecties en –activiteiten en te stimuleren tot een bezoek aan openbare collecties en tentoonstellingen.

 

Inhoudstafel juni / juli 2018

Julie Van den Meutter. Tijd voor schoonheid
Eperon d’Or. In het spoor van pioniers
De Olympus Staat in Antwerpen
Michaelina Wautier. Op zoek naar een obscure kunstenares
Beaufort 2018. Toegankelijk en betekenisvol
Gij zijt zoveel mensen geweest. Herman Teirlinck 1879‑1967 
Webstek. Smartify
Tentoonstellingen kort
Thema - Museum Hof van Busleyden

Publisher Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
Number of pages 75
  • $3.80
    Digital - Dutch
    Buy